اسامی ساواکیهای  نفوذی در ادارات دولتی/سند

اسامی ساواکیهای نفوذی در ادارات دولتی/سند

صورت اسامی ساواکیها در ادارات ، کارخانه ها ، شرکتها ، هتلها ، سازمانها ، ارتش ، شهربانی ، دانشگاهها نیز روحانیان ساواکی ، کسبه و صاحبان مشاغل گوناگون ساواکی ، سمپاتهای ساواک همراه با شغل و آدرس و تلفن آنها

کافه تاریخ- سند تاریخی

اسامی ساواکیهای  نفوذی در ادارات دولتی

صورت اسامی ساواکیها در ادارات ، کارخانه ها ، شرکتها ، هتلها ، سازمانها ، ارتش ، شهربانی ، دانشگاهها نیز روحانیان ساواکی ، کسبه و صاحبان مشاغل گوناگون ساواکی ، سمپاتهای ساواک همراه با شغل و آدرس و تلفن آنها

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •