نقش مهم ساواک در انتخاب نمایندگان مجلس

نقش مهم ساواک در انتخاب نمایندگان مجلس

بارها و بارها این نکته مورد تاکید قرار گرفته که در دوره پهلوی اول و دوم مجلس ایران مجلسی فرمایشی بود و همه چیز در عمل توسط شاه رقم زده می شد. اما این مجلس فرمایشی چگونه شکل می گرفت؟ نمایندگان مورد نظر شاه چگونه انتخاب و یا به عبارتی انتصاب می شد؟ پاسخ این پرسش را می توان از نفیسی، یکی از شخصیت های سیاسی آن دوره شنید . . .

کافه تاریخ- اخبار تاریخی

 

بارها و بارها این نکته مورد تاکید قرار گرفته که در دوره پهلوی اول و دوم مجلس ایران مجلسی فرمایشی بود و همه چیز در عمل توسط شاه رقم زده می شد. اما این مجلس فرمایشی چگونه شکل می گرفت؟ نمایندگان مورد نظر شاه چگونه انتخاب و یا به عبارتی انتصاب می شد؟ پاسخ این پرسش را می توان از نفیسی، یکی از شخصیت های سیاسی آن دوره شنید:

«روش و تصمیم شاه در مورد انتخاب نمایندگان چنین بود که فهرست همه ی نامزدها را برای ساواک می فرستاد. سازمان امنیت فرمهای مخصوصی تهیه کرده بود که سوابق اشخاص در آن درج شده بود و مستقیما در اختیار شاه قرار می داد. این فرمها ستون ملاحظاتی داشت و گرایشات سیاسی خصوصیات اخلاقی و سوابق اشخاص توسط سازمان امنیت درهمین ستون درج می شد. کلیه ی گزارشات در حضور شاه خوانده می شد و شاه با استناد به گزارشهای ساواک نظر نهایی را اعلام می کرد و سپس به وزارت کشور ابلاغ می شد و بقیه ی کارها و مقدمات رای گیری فراهم می آمد.»

 

منبع: احمد نفیسی، گفت و گو با احمد نفیسی، تنظیم: مرتضی رسولی پور، تهران، موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، 1394، ص 98 

 

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •