ردپای جواد بوشهری در معافیت گمرکی پروژه های «نور» و «صدای تخت‏ جمشید»

ردپای جواد بوشهری در معافیت گمرکی پروژه های «نور» و «صدای تخت‏ جمشید»

نامه وزارت دربار به اداره کل گمرک: اطلاع از ورود لوازم مربوط به پروژه نور و صدای تخت‏جمشید از ایتالیا به گمرک مهرآباد ، بخشودگی عوارض گمرکی، تحویل لوازم مزبور به نمایندگان شرکت سادلمی

کافه تاریخ- سند تاریخی

 

نامه وزارت دربار به اداره کل گمرک: اطلاع از ورود لوازم مربوط به پروژه نور و صدای تخت‏جمشید از ایتالیا به گمرک مهرآباد ، بخشودگی عوارض گمرکی، تحویل لوازم مزبور به نمایندگان شرکت سادلمی

 

پروژه های نور و صدای تخت جمشید

 

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •