کیفیت منحصر به فرد استقرار توپ در میدان توپخانه

کیفیت منحصر به فرد استقرار توپ در میدان توپخانه

میدان توپخانه؛ نامی که همه اهالی تهران علاوه بر تغییراتی که در نام خیابانها و محلات صورت گرفته است، شنیده اند. اما نام این میدان، از آن رو «توپ خانه» بود که در این میدان دستگاه توپ مستقر بود. آن هم به گونه ای متمایز از همه دنیا . . .

کافه تاریخ- سبک زندگی

 

میدان توپخانه؛ نامی که همه اهالی تهران علاوه بر تغییراتی که در نام خیابانها و محلات صورت گرفته است، شنیده اند. اما نام این میدان، از آن رو «توپ خانه» بود که در این میدان دستگاه توپ مستقر بود. آن هم به گونه ای متمایز از همه دنیا:

«بررسی پیشینه ی استقرار توپ در فضای شهری در جهان گویای آن است که اگر چه استقرار توپ در فضای شهری و انتساب نام میدان شهری به توپ و توپخانه در نقاط مختلف جهان سابقه دارد کیفیت استقرار توپ در میدان توپخانه ی شهر ایرانی منحصر به فرد است. در واقع استقرار دائمی توپ در میدانی نظامی عمومی کیفیتی است که تنها در شهر ایرانی تجلی یافته است. همچنین بررسی پیشینه ی استقرار توپ در شهر ایرانی از اولین نشانه های ظهور صرفا نمادین آن در پیشگاه عمارت عالی قاپو در میدان نقش جهان دوره ی صفوی تا استقرار دائمی آن در میدان توپخانه ی تهران واقع در محدوده ی ارگ سلطنتی که به لحاظ کالبدی به توپ و توپچی اختصاص یافته و در عنوان خود نیز به توپ منسوب بود حاکی از بروز تحولاتی در کیفیت استقرار این ابزار نظامی در فضای شهر ایرانی است تحولاتی که به تدریج پیدایش میدان توپخانه در فضای شهر ایرانی را موجب شد.»

 

منبع: مهنام نجفی، میدان توپخانه دارالخلافه ناصری، تهران، روزنه، 1390،  ص 69

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •