حاتم بخشی وزیر فرهنگ پهلوی برای حمایت از موسسه ایتالیایی

حاتم بخشی وزیر فرهنگ پهلوی برای حمایت از موسسه ایتالیایی

نامه مهرداد پهلبد وزیر فرهنگ و هنر به نهاوندی رئیس دفتر فرح پهلوی مبنی بر اعلام ارسال مبلغ 6000 دلار توسط انجمن ملی روابط فرهنگی برای کمک به برنامه آموزشی انستیتوی بین المللی مطالعات تطبیقی ونیز

کافه تاریخ- سند تاریخی

 

نامه مهرداد پهلبد وزیر فرهنگ و هنر به نهاوندی رئیس دفتر فرح پهلوی مبنی بر اعلام ارسال مبلغ 6000 دلار توسط انجمن ملی روابط فرهنگی برای کمک به برنامه آموزشی انستیتوی بین المللی مطالعات تطبیقی ونیز

 

 

حاتم بخشی پهلوی

 

 

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •