پشت پرده شهادت شیخ فضل الله

پشت پرده شهادت شیخ فضل الله

به شیخ فضل الله نوری تهمت و اتهام زیادی بسته شد. او را حامی استبداد دانستند و فردی که تلاش می کند تا قدرت محمدعلی شاه را حفظ کند. این در حالی بوده و هست که شیخ فضل الله به کل مخالف استبداد و طرفدار مشروطه مشروع بود . . .

کافه تاریخ- اخبار تاریخی

 

به شیخ فضل الله نوری تهمت و اتهام زیادی بسته شد. او را حامی استبداد دانستند و فردی که تلاش می کند تا قدرت محمدعلی شاه را حفظ کند. این در حالی بوده و هست که شیخ فضل الله به کل مخالف استبداد و طرفدار مشروطه مشروع بود:

«در همان روزها که صحنه ی مسخره انگیز و توهین آمیز ملاقات امیر بهادر فرستاده ی محمد علی شاه را با شیخ فضل الله نوری مجتهد مسلم منتشر کردند و دروغ و جعل بود اگر علمای ما و تاریخ نویسان ما شوخی و مسخره نگرفته و به جای باورنمودن ریشه یابی کرده بودند که اصل آن در قلب کمیته های بلشویکی باکو نوشته شده.... آن همه کشمکش و دربدری و استبداد صغیر که بعد بالغ و کبیر هم شد به وجود نمی آید. تاریخ نگاران ما از چشمی که کور شده بود فقط نوشتند که دیگر این چشم پلک نمی زند و از علت کوری و بابا قوری شدن آن چشم پوشیدند و این نوشته ها را هم نامش را تاریخ گذاشتند و جوانان ما را هم به خواندنش مجبور کردند. کشتن شیخ فضل الله که از اعلم علمای وقت بود هم پیروزی بلشویکهای اعزامی به ایران بود هم پیروزی انگلیس و هم ضایعه برای علمای نجف و ایران. حادثه ی بدی بود که هنوز هم علل آن در تاریخ همچنان مجهول مانده.»

 

منبع: علی ابوالحسنی، کالبدشکافی چند شایعه درباره شیخ فضل الله نوری، تهران، موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، 1385، چاپ سوم، ص 134 – 135

 

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •