شاه مردد نبود؛ می خواست فرار کند!

شاه مردد نبود؛ می خواست فرار کند!

شاه زمانی برای مردم خود خط و نشان می کشید. مثلا آنانی را که عضو حزب رستاخیز نمی شدند تهدید به ترک کشور می کرد. اما همو زمانی که شعله های انقلاب اسلامی زبانه کشید، به سرعت از کشور فرار کرد. او رفت و مردم ماندند. جالب اینکه شاه در بحبوحه انقلاب در تمام این مدتی که تظاهر می کرد که نمی داند از کشور خواهد رفت و یا خواهد ماند، تنها تظاهر می کرد . . .

کافه تاریخ- تاریخ شفاهی

 

شاه زمانی برای مردم خود خط و نشان می کشید. مثلا آنانی را که عضو حزب رستاخیز نمی شدند تهدید به ترک کشور می کرد. اما همو زمانی که شعله های انقلاب اسلامی زبانه کشید، به سرعت از کشور فرار کرد. او رفت و مردم ماندند. جالب اینکه شاه در بحبوحه انقلاب در تمام این مدتی که تظاهر می کرد که نمی داند از کشور خواهد رفت و یا خواهد ماند، تنها تظاهر می کرد. او می خواست در اولین فرصت فرار کند:

«آقای پونیاتوفسکی، همچنین ابراز کرد، در زمانی که شاه از غربی ها می خواست تا از او حمایت کنند و متفقا در برابر بحران ایران بیاستند، ظاهرا خود از یک استراتژی روشن جهت ماندن یا رفتن برخوردار نبود، او مایل بود این احساس را القاء کند که هنوز مردد است در حالی که او به طور واقعی خواستار ترک کشور بود؛ در همین اوقات، چنین پیغامی را برای کشور شرکت کننده در گوادلوپ فرستاد: تصمیم نهائی بستگی به این دارد که قدرت های غربی درصدد حمایت و یا رها کردن او برآید، زیرا بدون پشتیبانی از طرف آنها، ناگزیر از مخالفین شکست خواهد خورد.»

 

منبع: احسان نراقی، از کاخ شاه تا زندان اوین، ترجمه: سعید آذری، تهران، موسسه خدمات فرهنگی رسا، 1381، چاپ ششم، ص 238-239

 

 

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •