کارکردهای کاروانسراها در زندگی مردم

کارکردهای کاروانسراها در زندگی مردم

در زمان های گذشته وجود کاروانسرا در مسیر شهرها خیلی ضروری بود. چرا که به دلیل مسافت زیاد ممکن نبود برخی از فاصله ها را در طی روز طی کرد و بعلاوه حرکت در شب نیز امنیت لازم را دارا نبود. اما کاروانسرها همه به یک شکل نبودند . . .

کافه تاریخ- سبک زندگی

 

در زمان های گذشته وجود کاروانسرا در مسیر شهرها خیلی ضروری بود. چرا که به دلیل مسافت زیاد ممکن نبود برخی از فاصله ها را در طی روز طی کرد و بعلاوه حرکت در شب نیز امنیت لازم را دارا نبود. اما کاروانسرها همه به یک شکل نبودند:

«کاروانسراها را به لحاظ کارکرد دست کم به دو بخش باید تقسیم کرد. نخست کاروانسرهای بین شهرها و گروه دیگر کاروانسراهای شهری که معماری هر یک متناسب با نیازی که بدان ها بود تعریف و طراحی می شده است. کاروانسرای بیرون شهر می باید: الف) شب هنگام کاروانیان را پناهگاهی از هجوم راهزنان باشد. ب) استراحتگاهی برای مسافران و محل تعلیف چهار پایان و... باشد. اما کاروانسرای شهری نقش دیگری داشت.الف) محل تخلیه و بارگیری کالا بود نظیر پایانه های حمل کالای امروزی ب) محل نگهداری کالا پیش از بارگیری یا قبل از توزیع بود یعنی حکم انبارهای امروزی را داشت.»

 

منبع: داریوش شهبازی، برگ هایی از تاریخ تهران، تهران، نشر ثالث، 1390،  ص 346

 

 

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •