سند/ انتقال قایق تفریحی اختصاصی شاه از امریکا به ایران

سند/ انتقال قایق تفریحی اختصاصی شاه از امریکا به ایران

سند ذیل حاوی نامه امیر عباس هویدا نخست وزیر وقت ایران به تیمسار سپهبد امیرحسین ربیعی؛ فرمانده نیروی هوائی شاهنشاهی می باشد. ظاهر دربار پهلوی قبلاً این کشتی تفریحی را از ایالت فلوریدای امریکا خریداری نموده است و لذا می بایست نیروی هوایی ارتش زحمت حمل و نقل و انتقال آن به ایران را بکشد!

کافه تاریخ- سند تاریخی

 

 سند ذیل حاوی نامه امیر عباس هویدا نخست وزیر وقت ایران به تیمسار سپهبد امیرحسین ربیعی؛ فرمانده نیروی هوائی شاهنشاهی می باشد. ظاهر دربار پهلوی قبلاً این کشتی تفریحی را از ایالت فلوریدای امریکا خریداری نموده است و لذا می بایست نیروی هوایی ارتش زحمت حمل و نقل و انتقال آن به ایران را بکشد.

 

کشتی تفریحی شاه

 

 

 

 

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •