ضرب المثل «حاجی حاجی مکه» از کجا آب می خورد؟

ضرب المثل «حاجی حاجی مکه» از کجا آب می خورد؟

در فرهنگ عامیانه ایران، هنگامی که فردی پس از مدتی طولانی به دیدار رفیقش می رود، رفیقش به مزاح به او می گوید حاجی حاجی مکه؟ و نیز کسی که دیر به دیر پیدایش می شود هنگامیکه میخواهد از پیش آدم برود بهش می گویند« بازنری دیگه حاجی حاجی مکه؟»  این اصطلاح از آنجا می آید که . . .

کافه تاریخ- سبک زندگی

 

در فرهنگ عامیانه ایران، هنگامی که فردی پس از مدتی طولانی به دیدار رفیقش می رود، رفیقش به مزاح به او می گوید حاجی حاجی مکه؟ و نیز کسی که دیر به دیر پیدایش می شود هنگامیکه میخواهد از پیش آدم برود بهش می گویند« بازنری دیگه حاجی حاجی مکه؟»  این اصطلاح از آنجا می آید که در روزگاری که با چارپایان به حج می رفتند از روز حرکت تا روز بازگشت بیش از شش ماه طول می کشید چندان که گاهی خبر مرگ حاجی می رسید و وارثان بر سر پخش میراث وی به جان هم می افتادند و با هم می جنگیدند اما دیری نمی پایید که حاجی سرو مرو گنده از سفر باز می گشت.

منبع:

عباسعلی کیوان قزوینی، حج نامه کیوان (و) کیوان نامه (و) عرفان نامه، چاپ رشید یاسمی، تهران، ۱۳۰۸، ص 35

 

 

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •