قرارداد استخدام نوازنده جشن هنر شیراز

قرارداد استخدام نوازنده جشن هنر شیراز

قرارداد استخدام «پیر باربیزت» نوازنده پیانو توسط سازمان جشن هنر شیراز جهت اجرای کنسرت در جشنواره شیراز طبق شرایط مندرج در سند ، بانضمام نامه امیرحسین امیرفیض به سازمان جشن هنر درمورد ارسال قرارداد فوق . . .

کافه تاریخ- سند تاریخی

 

قرارداد استخدام پیر باربیزت نوازنده پیانو توسط سازمان جشن هنر شیراز جهت اجرای کنسرت در جشنواره شیراز طبق شرایط مندرج در سند ، بانضمام نامه امیرحسین امیرفیض به سازمان جشن هنر درمورد ارسال قرارداد فوق

 

قرارداد نوازنده جشن هنر شیراز

 

 

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •