حال و روز رضاخان بعد از قتل تیمورتاش از زبان سفیر افغانستان

حال و روز رضاخان بعد از قتل تیمورتاش از زبان سفیر افغانستان

بلوشر سفیر آلمان در ایران در دوران سلطنت رضاشاه در فصلی از خاطرات خود تحت عنوان پس از سقوط وزیر دربار که به وقایع بعد ازبرکناری و مرگ تیمورتاش اشاره دارد می نویسد: «بعد از مرگ وزیر دربار دیگر کسی نبود که شاه امور را با او درمیان بگذارد، شاه ایران هیچ کس را محرم راز خود نمی دانست . . .

کافه تاریخ- تاریخ شفاهی

 

بلوشر سفیر آلمان در ایران در دوران سلطنت رضاشاه در فصلی از خاطرات خود تحت عنوان پس از سقوط وزیر دربار که به وقایع بعد ازبرکناری و مرگ تیمورتاش اشاره دارد می نویسد: «بعد از مرگ وزیر دربار دیگر کسی نبود که شاه امور را با او درمیان بگذارد، شاه ایران هیچ کس را محرم راز خود نمی دانست  و همیشه در اندیشه نابودی دشمنان و دوستان بیش از اندازه نیرومند شده خویش بود.»  بلوشر به نقل از شیر احمدخان سفیر افغانستان درتهران می نویسد: «من بارها در خلوت به صورت دو نفره با رضا شاه گفتگو داشته ام. هیچ وقت نشده که شاه فکر بکری در این گفتگوها عنوان نماید و هرگاه کاری به تصمیم احتیاج پیدا می کرد همواره مرا به وزیر مربوطه حواله می کرد. او به کسی احتیاج داشت که به جایش فکر کند و این کاری بود که تا به حال تیمورتاش و فروغی برایش انجام می داند. شاه کلاً بی سواد است و بی فرهنگ. نه تنها با هیچ زبان خارجی آشنا نیست بلکه حتی فارسی را هم به طرز عامیانه ای صحبت می کند از همان نوع که در کوچه و بازار می توان شنید و این خود علت آن است که او از هر معاشرتی خود را کنار می کشد.»

منبع

سفرنامه بلوشر، ترجمه کیکاوس جهانداری، تهران، انتشارات خوارزمی،1369، ص 273

 

 

 

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •