روایتی که تظاهر رضاخان در لغو امتیاز دارسی را آشکار می سازد!

روایتی که تظاهر رضاخان در لغو امتیاز دارسی را آشکار می سازد!

از میان نخست وزیران پهلوی اول، بدون شک محمدعلی فروغی جایگاه ویژه ای در تحولات سیاسی داشت. وی که به عنوان اولین و آخرین نخست وزیر رضاخان انتخاب شده بود؛ روابط بسیار ویژه و خاصی با رضاخان داشت. به اعتقاد اکثریت درباریان و دولتمردان پهلوی اول، رضاشاه در رفتار با فروغی خصوصیتی داشت که با هیچ یک از وزراء و رجال مملکت، آن خصوصیت و رفتار را نداشت . . .

کافه تاریخ- تاریخ شفاهی

 

از میان نخست وزیران پهلوی اول، بدون شک محمدعلی فروغی جایگاه ویژه ای در تحولات سیاسی داشت. وی که به عنوان اولین و آخرین نخست وزیر رضاخان انتخاب شده بود؛ روابط بسیار ویژه و خاصی با رضاخان داشت. به اعتقاد اکثریت درباریان و دولتمردان پهلوی اول، رضاشاه با فروغی خصوصیتی داشت که با هیچ یک از وزراء و رجال مملکت، آن خصوصیت و رفتار را نداشت. غالباً افکار و نیات نهانی خود را با فروغی در میان میگذاشت. در قضیه لغو امتیاز دارسی هم پیش از آنکه پرونده نفت را توی بخاری بیاندازد فروغی را خواسته و محرمانه به او گفته بود «امروز می آیم به جلسه هیئت دولت و یک تشددی به تمام وزراء میکنم. به خود تو هم بد خواهم گفت، آنرا به دل نگیر.این جریان را خودت محرمانه به تقی زاده هم بگوکه او پیشاپیش باخبر باشد. ولی غیر از شما دونفر نباید هیچکس از نقشه من مطلع گردد. بعد که فروغی مرخص می شود و می خواهد از اطاق بیرون بیاید دوباره از پشت سر صدایش می زند و می گوید به تقی زاده هم نگو!» صحنه سازی به همان نحو که قبلاً به اطلاع فروغی رسیده بود اجرا شد وقتی شاه از جلسه بیرون رفت تیمورتاش بدبخت مثل بید می لرزید. او رو کرد به هیئت وزیران و گفت «آقایان شما تشویش نداشته باشید، شاه به درمی گفت تا دیوار بشنود او روی سخنش با من بود.»

منبع:

محمدعلی طلوعی، پدر و پسر ، تهران، نشر علم، 1383، ص275

 

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •