آخرین تلاش آمریکا برای فراری شاه از ایران
بازخوانی اسناد لانه جاسوسی

آخرین تلاش آمریکا برای فراری شاه از ایران

دولت آمریکا به دلیل ترس از واکنش مردم انقلابی ایران بر آن بود تا با بهره مندی از راحت ترین راه مقدمات فرار شاه به آمریکا را مهیا نماید. این امر بعد از آنکه امام خمینی در مصاحبه با «اوریانا فالاچی» به صراحت به لزوم بازگشت شاه خائن به ایران مطرح شده بود از اهمیت بیشتری برخوردار شده بود . . .

کافه تاریخ- اخبار تاریخی

 

دولت آمریکا به دلیل ترس از واکنش مردم انقلابی ایران بر آن بود تا با بهره مندی از راحت ترین راه مقدمات فرار شاه به آمریکا را مهیا نماید. این امر بعد از آنکه امام خمینی در مصاحبه با «اوریانا فالاچی« به صراحت به لزوم بازگشت شاه خائن به ایران مطرح شده بود از اهمیت بیشتری برخوردار شده بود. در ادامه متن سندی آمده است که مقامات سفارت آمریکا در ایران در تلاش هستند تا با کنترل امور مقدمات فرار شاه را آماده نمایند.

سند سری

تاریخ سند: هشتم مهر 1358 (سپتامبر 1979) 

از: کاردار

به: نیوسام (کد)

موضوع: درباره شاه ایران

1 این موضوع کاملاً سری است.

2 من تغییرات چندانی در اعمال مقامات رسمی و مردم ایران نسبت به آمدن شاه به ایالات متحده با

آنچه (اطلاعاتی) که در اواخر ژوئیه گذشته برایتان فرستادم مشاهده نکرده ام. قانون اساسی به تأخیر

افتاده و احتمالاً دولت جدید تااواخر امسال روی کار نخواهد آمد. روابط ما فقط به آرامی پیش می رود و

تازه به آن اندازه نیست که بخواهد با وارد شدن شاه از بین برود.

3 درحال حاضرروحانیون درقدرت هستند و من می ترسم که اگر مااقدامی درباره شاه انجام دهیم

جو عمومی بدتر شود؛زیرا (امام) خمینی در هفته گذشته در مصاحبه اش با اوریانا فالاچی با لحن خیلی شدیدی

شاه را به عنوان یک فرد خائن که 50 سال جنایت کرده محکوم کرد و گفت باید به کشور برگردد.

4 باجوبه وجود آمده وتغییرشکل افکارعمومی به وسیله کسانی که نفوذوکنترل افکارعمومی رادر

دست دارند من فکر می کنم که اگر شخص شاه به عنوان مریضی به آمریکا بیاید ٬ آمدنش اثر چندانی در

عکس العمل مردم ایران نخواهد داشت اگر ما او را به صرف برخورداری از حقوق بشر بپذیریم احتمال

می رود موضع دفاعی ما هم بهتر شود.

5 صرف نظر از گفته های بالا همان طور که شما یادآور شدید اگر ما قصدپذیرفتن شاه را حتی برای

مدت کوتاهی هم داریم بایستی موضوع را به آرامی با دولت ایران فوراً در میان بگذاریم که این موضوع از

اهمیت زیادی برخورداراست. اگر ما بخواهیم چنین کاری را انجام دهیم و اگر آمدن شاه به آمریکا فوری

است بهترین وسیله برای جستجوی راه مذاکره با دولت ایران این است که سایروس ونس موضوع را با

یزدی ٬ زمانی که او را در سوم اکتبر می بیند در میان بگذارد.

(لینگن)

 

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •