چرا سید ضیا مدافع سرسخت قرارداد 1919 بود؟

چرا سید ضیا مدافع سرسخت قرارداد 1919 بود؟

درباره قرارداد 1919 ایران و انگلیس که بر خلاف خواست وثوفق الدوله در نهایت با مخالفت مردم و نمایندگان به سرانجام نرسید حرفها و حدیثهای فراوانی زده شده است. با اینحال در حمایت بی چون و چرا و بدون پیش شرط سید ضیا از این قرارداد ننگین تردید نیست. درباره انگیزه سید ضیا از انجام این اقدام حسین مکی طی سلسله مقالاتی تحت عنوان «مقدمات کودتای 1299» با استناد به کتاب مورخ مورد اعتماد احمد شهریور راجع به سید ضیا توضیحات ذیل را ارائه می دهد . . .

کافه تاریخ- تاریخ شفاهی

 

درباره قرارداد 1919 ایران و انگلیس که بر خلاف خواست وثوفق الدوله در نهایت با مخالفت مردم و نمایندگان به سرانجام نرسید حرفها و حدیثهای فراوانی زده شده است. با اینحال در حمایت بی چون و چرا و بدون پیش شرط سید ضیا از این قرارداد ننگین تردید نیست. درباره انگیزه سید ضیا از انجام این اقدام حسین مکی طی سلسله مقالاتی تحت عنوان «مقدمات کودتای 1299» با استناد به کتاب مورخ مورد اعتماد احمد شهریور راجع به سید ضیا توضیحات ذیل را ارائه می دهد:

«سید ضیا در زمان حکومت وثوق الدوله به واسطه عواید و منافعی که از خارج از ایران به او می رسید زیاده از حد در روزنامه خود راجع به قرارداد دولت ایران و انگلیس (1919) که آقای وثوق الدوله منعقد کرده بود جانفشانیها می نمود. حتی در چندین شماره از روزنامه رعد ادله و براهینی بر وجوب انعقاد چنین قراردادی اقامه نمود و ب=در نتیجه خاطر طرف متعاهد قرارداد را کاملا به خود جلب کرده بود»

 

منبع: روزنامه مهر ایران شماره 221 مورخه 17 شهریور 1320

 

 

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •