اعتراض جالب به «سربازگیری» و واکنش تند رضا شاه

اعتراض جالب به «سربازگیری» و واکنش تند رضا شاه

سربازگیری اجباری، به طوری که مردان ایرانی می بایست همگی دوره ای از زندگی شان را در خدمت سربازی بگذارند، از ابداعات دوره پهلوی اول و دوره زمامداری رضاشاه است. این مسئله مخالفت های زیادی را به همراه داشت. آنچه در زیر می آید یکی از شدیدترین این مخالفتها است که واکنش رضاشاه را نیز به همراه داشت . . .

کافه تاریخ- اخبار تاریخی

 

سربازگیری اجباری، به طوری که مردان ایرانی می بایست همگی دوره ای از زندگی شان را در خدمت سربازی بگذارند، از ابدعات دوره پهلوی اول و دوره زمامداری رضاشاه است. این مسئله مخالفت های زیادی را به همراه داشت. آنچه در زیر می آید یکی از شدیدترین این مخالفتها است که واکنش رضاشاه را نیز به همراه داشت:

«هنگامی که اعلیحضرت برای سرکشی به کرمان و ماهان آمد و سرتیپ میمند، فرمانده تیپ و (مهذب الدوله) کاظمی استاندار کرمان بودند. در ماهان متولی باشی یک جلد قرآن مجید به اعلیحضرت هدیه می کند. وقتی که اعلیحضرت کتاب مقدس را باز می کند، با کمال تعجب ملاحظه می نماید که پشت جلد آن نوشته اند: «لعنت بر کسانی که از ماهان سرباز بگیرند!» ازا ین واقعه رضاشاه سخت خشمگین می شود و دستور توقیف متولی را صادر می کند...»

 

منبع: صادق کج کلاه، سی سال با رضاشاه در قزاقخانه و قشون، به کوشش: خسرو معتضد، تهران، نشر البرز، 1385، ص 270

 

 

 

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •