خواهش زاهدی کودتاگر از نماینده مصدق برای ماندن در مسئولیتش

خواهش زاهدی کودتاگر از نماینده مصدق برای ماندن در مسئولیتش

اللهیار صالح از طرفداران جدی دکتر مصدق بود؛ او پس از عزل مصدق در حالی که همچنان می توانست به عنوان نماینده ایران در آمریکا باقی بماند، از این سمت کناره گیری کرد و از همراهی با دولت کودتا خودداری کرد. ماجرای چگونگی کنار رفتن او و تلاش فراوان زاهدی برای ابقایش در ادامه آمده است . . .

کافه تاریخ- تاریخ شفاهی

 

اللهیار صالح از طرفداران مصدق بود؛ او پس از عزل مصدق در حالی که همچنان می توانست به عنوان نماینده ایران در آمریکا باقی بماند، از این سمت کناره گیری کرد و از همراهی با دولت کودتا خودداری کرد. ماجرای چگونگی کنار رفتن او در ادامه می آید:

«همان روزهای اول پس از کودتای 28 مرداد، اللهیار صالح که سفیر ایران در واشنگتن بود طی ارسال تلگراف رمزی به تهران از سمت خود استعفا کرد... پس از ارسال این تلگرااف به فاصله کوتاهی از سوی سپهبد زاهدی به صالح مخابره شد که مضمون آن چنین بود: ....از حضورتان استدعا می کنم استعفای خود را پس بگیرید و از منافع کشور در واشنگتن دفاع نمایید.

.... ولی صالح پاسخ داد: «من تا دیروز از تز دکتر مصدق دفاع کرده ام و با خبرنگاران روزنامه های محلی و رادیو و تلویزیون مصاحبه های فراوان نموده ام حالا چگونه عکس آن سخنان را بگویم! این کار از بنده ساخته نیست...»

 

منبع: مجید مهران، گفت و گو با مجید مهران، گفت و گو: مرتضی رسولی پور، تهران، موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، 1393، ص 49- 50

 

 

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •