سرنوشت حمایت شوروی از کودتای رضا خان

سرنوشت حمایت شوروی از کودتای رضا خان

رضا خان در آغازین ایام قدرت گرفتن به گونه ای شعار می داد که بسیاری حتی دولت شوروی نیز مجذوب او شده بودند. سیاست حمایتی از او اما دیری نپایید و با مشخص شدن مشی دیکتاوری وی بسیاری از کشورها از او قطع امید کردند. نوسنده کتاب «گذشته چراغ راه آینده» درباره این یاس و امید شوروی در قبال رضا خان می نویسد . . .

کافه تاریخ- کشکول

 

رضا خان در آغازین ایام قدرت گرفتن به گونه ای شعار می داد که بسیاری حتی دولت شوروی نیز مجذوب او شده بودند. سیاست حمایتی از او اما دیری نپایید و با مشخص شدن مشی دیکتاوری وی بسیاری از کشورها از او قطع امید کردند. نوسنده کتاب «گذشته چراغ راه آینده» درباره این یاس و امید شوروی در قبال رضا خان می نویسد:

دولت شوروی از همان آغاز قدرت یافتن رضا خان از او به عنوان تبلور آرزوهای بورژوازی ملی ایران و از نقش آزادگرانه کودتای وی دفاع نموده و به تقویت و تحکیم حکومت رضا خان پرداخت و با وجود این که حزب کمونیست ایران در قطعنامه دومین کنگره حزبی با اتکا به انبوه مدارک و واقعیات نقش ملی-آزادگرانه حکومت رضا خان را رد نموده ماهیت استعماگرانه آن را افشا کرد با این حال جانبداری حکومت شوروی از رضا خان تا سرکوب نیروهای مترقی کشور ادامه یافت. ولی صحنه سازی ها و عوام فریبی های رضا خان تا مدت مدیدی به طول نینجامید»

 

منبع: گذشته چراغ راه آینده، ص62

 

 

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •