نتایج داعیه های دموکراسی توسط اعضای حزب دموکرات

نتایج داعیه های دموکراسی توسط اعضای حزب دموکرات

مشروطه خواهی ایرانیان سرانجام به دیکتاتوری خودسرانه رضاشاه انجامید. بنابراین هیچ سرانجام مفیدی نداشت. جالب انکه آنانی که ادعای دموکرات بودن داشتن این نتیجه را رقم زدن و در راس آنها اعضای حزب دموکرات ایران . . .

کافه تاریخ- اخبار تاریخی

 

مشروطه خواهی ایرانیان سرانجام به دیکتاتوری خودسرانه رضاشاه انجامید. بنابراین هیچ سرانجام مفیدی نداشت. جالب انکه آنانی که ادعای دموکرات بودن داشتن این نتیجه را رقم زدن و در راس آنها اعضای حزب دموکرات ایران:

«اندیشه های فرقه ی دمکرات ایران سالها بعد در دوره پهلوی به مورد اجرا گذاشته شد. مهم شخص یا اشخاص معینی نیست بلکه اهمیت قضیه آنجا خود را نشان می دهد که دریابیم آن آراء بالاخره توسط قشری از رجال انگلوفیل به اعماق جامعه راه یافت و مفری برای ادامه حیات خود پیدا کرد. دمکراتها که در ایران نو از سیاست بستن و زدن حمایت می کردند و علی رغم داعیه های دمکراسی همیشه علیه اکثریت پارلمانی صف آرایی می نمودند و مستقیم و غیرمستقیم عوامل اجرایی رضاخان گردیدند. در مجلس پنجم این افراد به انقراض سلسله قاجار رای مثبت دادند و نخستین رئیس الوزرای رضاشاه یعنی محمدعلی فروغی مدرس سابق مدرسه علوم سیاسی که مورد حمایت شدید و اکید دمکراتها بود به مثابه ایدئولوگ رژیم پهلوی خود را نشان داد.»

 

منبع: حسین آبادیان، رسول زاده؛ فرقه دمکرات و تحولات معاصر ایران، تهران، موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، 1376، ص 155

 

 

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •