وقتی ریخت و پاش جشنهای 2500 ساله صدای مجلس سوئیس را هم درآورد!
انتقاد جالب مجلس سوئیس به جشن های 2500 ساله

وقتی ریخت و پاش جشنهای 2500 ساله صدای مجلس سوئیس را هم درآورد!

جشن های 2500 ساله شاهنشاهی اوج ولخرجی حکومت پهلوی بود. جشن هایی که از اساس بی مورد بود و جالب اینکه در کنار مردم ایران، حتی مجالس خارجی نیز این جشن ها را غیرلازم می دانستند و البته خیلی صریح این نکته را ذکر و به حکومت های خود برای ارسال دیپلمات به این جشن ها انتقاد کردند . . .

کافه تاریخ- کشکول

 

جشن های 2500 ساله شاهنشاهی اوج ولخرجی حکومت پهلوی بود. جشن هایی که از اساس بی مورد بود و جالب اینکه در کنار مردم ایران، حتی مجالس خارجی نیز این جشن ها را غیرلازم می دانستند و البته خیلی صریح این نکته را ذکر و به حکومت های خود برای ارسال دیپلمات به این جشن ها انتقاد کردند:

«سوئیس در پاسخ به دعوت شاه از سران کشورها برای شرکت در جشن های 2500 ساله شاهنشاهی فقط به اعزام یک عضو بازنشسته شورای حکومت فدرال اکتفا کرد. ولی همین اقدام دولت سوئیس نیز بحث های بسیار تندی را در پارلمان برانگیخت. نمایندگان پارلمان سوئیس که اصولا با اعزام هر نوع نماینده ای به جشن های تخت جمشید مخالف بودند از دولت می پرسیدند چرا سوئیس باید نماینده برای شرکت در یک نمایش مسخره بفرستد و یا اگر سوئیس در جشن شاه شرکت نکند چه چیزی از دست می دهد. آنها بخصوص تاکید می کردندوقتی مردم ایران از فقر رنج می برند نماینده سوئیس نباید در جشنی حضور یابد که خوراک شاه و مهمانان ثروتمندش را خاویار تشکیل می دهد.»

 

منبع: مینو صمیمی، پشت پرده تخت طاووس، ترجمه: حسین ابوترابیان، تهران، اطلاعات، 1368، ص 116

 

 

 

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •