نتایج بازداشت دولو به جرم قاچاق مواد مخدر

نتایج بازداشت دولو به جرم قاچاق مواد مخدر

شاه نه تنها به مبارزه با فساد در داخل کشور اهتمامی نداشت، بلکه برای جلوگیری از  اشاعه فساد نزدیک ترین افراد منسوب به خود نیز تلاشی نمی کرد. این مسئله بی آبرویی زیادی را در کشور برای خاندان سلطنت ایجاد می کرد و گاهی حتی در خارج از کشور نیز بازتاب های بسیار منفی با خود به همراه داشت . . .

کافه تاریخ- تاریخ شفاهی

 

شاه نه تنها به مبارزه با فساد در داخل کشور اهتمامی نداشت، بلکه برای جلوگیری از  اشاعه فساد نزدیک ترین افراد منسوب به خود نیز تلاشی نمی کرد. این مسئله بی آبرویی زیادی را در کشور برای خاندان سلطنت ایجاد می کرد و گاهی حتی در خارج از کشور نیز بازتاب های بسیار منفی با خود به همراه داشت:

«قضیه بازداشت یکی از همراهان شاه به جرم قاچاق مواد مخدر بازتاب بسیار گسترده ای در مطبوعات سوئیس داشت و روی هم رفته باعث شد مقالات متعددی چه غضب آلود و چه مضحک علیه شاه و ایران انتشار یابد. به طور مثال یکی از روزنامه های سوئیس کاریکاتوری به چاپ رساند که نشان می داد، رئیس تشریفات وزارت خارجه سوئیس کت گشادی با آستین های دراز پوشیده و در حالی که شاه و شاهزاده دولو را درون آستین های خود مخفی کرده دارد آنها را به سمت هواپیمای اختصاصی شاه می برد تا از سوئیس خارج شوند.»

 

منبع: مینو صمیمی، پشت پرده تخت طاووس، ترجمه: حسین ابوترابیان، تهران، اطلاعات، 1368، ص 118

 

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •