سبک تعامل خاص شیخ انصاری با شاگردانش
رابطه شیخ انصاری با شاگردش آخوند خراسانی

سبک تعامل خاص شیخ انصاری با شاگردانش

شیخ انصاری از بزرگان و چهره های شاخص اصولیون فقه شیعه بود. در ادامه آنچه می آید نمونه ای از تعامل او با طلاب است. طلابی که البته به چهره ها و اشخاص بزرگی چون آخوند خراسانی تبدیل شدند. داستان زیر روابط این استاد و دانشجو و ارادت آنها به یکدیگر را به خوبی نشان می دهد . . .

کافه تاریخ- سبک زندگی

 

شیخ انصاری از بزرگان و چهره های شاخص اصولیون فقه شیعه بود. در ادامه آنچه می آید نمونه ای از تعامل او با طلاب است. طلابی که البته به چهره ها و اشخاص بزرگی چون آخوند خراسانی تبدیل شدند. داستان زیر روابط این استاد و دانشجو و ارادت آنها به یکدیگر را به خوبی نشان می دهد:

«آخوند خراسانی پیشوای مشروطیت که مدتی محضر شیخ را درک کرده بود، نقل می کرد که من به درس شیخ بسیار علاقمند بوده و به حضور مستمر در آن نهایت اهتمام را داشتم. چندان که مایل نبودم حتی یک جلسه از درس شیخ را از دست بدهم. روزی تنها پیراهن خود را شسته بودم که ساعت درس فرا رسید و برای آنکه آن روز از درس محروم نشوم، قبای خود را پوشیده، مچ های آستین آن را بستم و در حالی که ابا را به دور خود پیچیده بودم وارد مجلس درس وی شدم و در گوشه ای نشستم و پس از ختم درس نیز صریحا به حجره برگشتم؛ تا کسی متوجه وضع من نگردد. ظهر ان روز کسی درب حجره را کوبید و وقتی در را گشودم؛ دیدم شیخ انصاری است. به من سلام کرده، بقچه ای از زیر ابا بیرون اورد و به دستم داد و با لحنی سرشار از محبت فرمود از اینکه در این وقت مزاحم شده ام معذرت میخواهم. من می توانستم پیراهن  نویی تهیه کنم اما دلم میخواهد پیراهن خود را به شما بدهم. امیدوارم با قبول آن مرا خوشحال کنید.»

 

منبع: علی ابوالحسنی، تراز سیاست: جلوه هایی از سیاست و مدیریت شیخ انصاری قدس سره، تهران، موسسه مطالعات تاریخ معاصر ایران، 1383،  ص 76

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •