شریف امامی؛ رئیس لژ فراماسون آلمان

شریف امامی؛ رئیس لژ فراماسون آلمان

فراماسونری هنوز نیز که دهه ها از آغاز به کار و حضور ایرانیان در آن می گذرد، پدیده ای مرموز و کمی پنهان است. فراماسونهای ایرانی به تدریج رشد و پیشرفت بسیار زیادی در زمینه بدست آوردن قدرت را تجربه کردند و توانستند در ارکان قدرت پهلوی نفوذ کنند. من جمله شریف امامی . . .

کافه تاریخ- تاریخ شفاهی

 

فراماسونری هنوز نیز که دهه ها از آغاز به کار و حضور ایرانیان در آن می گذرد، پدیده ای مرموز و کمی پنهان است. فراماسونهای ایرانی به تدریج رشد و پیشرفت بسیار زیادی در زمینه بدست آوردن قدرت را تجربه کردند و توانستند در ارکان قدرت پهلوی نفوذ کنند. من جمله شریف امامی:

«جعفر شریف امامی لژ فراماسون را در ایران تشکیل داد و پس از کودتای 1332 رئیس لژ فراماسون آلمان گردید و سرانجام با حذف لژهای آلمانی انگلیسی و فرانسوی رئیس فراماسونهای ایران شد. بسیاری از افراد از طبقات گوناگون عضو این لژ بودند. وی به دلیل حمایتهای دستگاه در حدود 25 سال در سمتهای گوناگون از جمله نیابت تولیت بنیاد پهلوی رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران رئیس مجلس سنا مدیر عامل سازمان برنامه وزیر راه عضو شورای عالی سازمان برنامه و سرانجام نخست وزیر دولت شاهنشاهی به ایفای نقش پرداخت.»

 

منبع: انوشیروان خلعت بری، محبوسین متفقین در ایران، با همکاری مصطفی شمیسا، تهران، اهورا، 1384، ص 106 – 107

 

 

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •