گرانی نفت و مستغلاتی که رجل ایرانی خریدند

گرانی نفت و مستغلاتی که رجل ایرانی خریدند

افزایش قیمت نفت ایران رویدادی مهم محسوب می شود. از این جهت که جنبه و پتانسیل مقامات ایرانی را در برابر این موقعیت خاص نشان می دهد. آنها به جای آنکه این پول را صرف توسعه ایران کنند، صرف بریز و به پاش های کردند که یکی از این موارد عجیب آن در ادامه می آید . . .

کافه تاریخ- کشکول

 

افزایش قیمت نفت ایران رویدادی مهم محسوب می شود. از این جهت که جنبه و پتانسیل مقامات ایرانی را در برابر این موقعیت خاص نشان می دهد. آنها به جای آنکه این پول را صرف توسعه ایران کنند، صرف بریز و به پاش های کردند که یکی از این موارد در زیر می آید:

«به موازات جاری شدن سیل پول نفت به سوی ایران گروهی از ایرانیان آنچنان دچار احساس خوشبختی و رفاه شدند که دسته دسته رو به سوی کشورهای خارج نهادند. در جریان این حرکت که غیر از ثروتمندان بسیاری از افراد طبقه متوسط را نیز در بر می گرفت مستغلات بسیاری در اروپا و آمریکا توسط ایرانیها خریداری شد و این ماجرا بقدری گستردگی یافت که در سال 1976 موقع دیدار از شهر نیس در جنوب فرانسه آنچنان از مشاهده کثرت ایرانیها یکه خوردم که پیشنهاد کردم بهتر است خیابان گردشگاه انگلیسها در نیس را به گردشگاه ایرانیها تغییر نام دهند.»

 

منبع: فریدون هویدا، سقوط شاه، ترجمه: ح.ا. مهران، تهران، نشر اطلاعات، 1386، ص 101

 

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •