مزایده مفاخر فرهنگی و ملی ایران توسط تیمسار نصیری!

مزایده مفاخر فرهنگی و ملی ایران توسط تیمسار نصیری!

نامه ادوارد لی کیو نایب رئیس ارشد گالری سادبی (sotheby) پارک برنت در نیویورک به سرلشکر نعمت الله نصیری معاون نخست وزیر درباره مزایده نسخه خطی شاهنامه فردوسی تحریر شده در 977 هـ . ق در هرات ، در گالری مذکور . . .

کافه تاریخ- سند تاریخی

 

نامه ادوارد لی کیو نایب رئیس ارشد گالری سادبی (sotheby) پارک برنت در نیویورک به سرلشکر نعمت الله نصیری معاون نخست وزیر درباره مزایده نسخه خطی شاهنامه فردوسی تحریر شده در 977 هـ . ق در هرات ، در گالری مذکور

 

حراج مفاخر ایران توسط محمد نصیری

 

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •