بازجویانی که توسط موساد تربیت می شدند

بازجویانی که توسط موساد تربیت می شدند

با پیروزی انقلاب اسلامی و تاسیس نظام جمهوری اسلامی، ضربه محکمی به منافع اسرائیل خورد. با توجه به مشکلاتی که در ارتباط میان اسرائیل و کشورهای عربی در آن مقطع وجود داشت، رابطه با کشورهایی چون ایران و ترکیه برای اسرائیلی ها از اهمیت به سزایی برخوردار بود. از این رو اسرائیل تمام تلاش خود را برای بقای حکومت استبدادی شاه می کرد. از این رو بود که موساد، بیشترین توان را برای تاسیس و قدرتگیری ساواک به خرج داد. آنها حتی در مسائل جزئی این نهاد امنیتی مثل تربیت بازجو نیز نقش داشتند. به عنوان مثل در یک مورد . . .

کافه تاریخ- اخبار تاریخی

 

با پیروزی انقلاب اسلامی و تاسیس نظام جمهوری اسلامی، ضربه محکمی به منافع اسرائیل خورد. با توجه به مشکلاتی که در ارتباط میان اسرائیل و کشورهای عربی در آن مقطع وجود داشت، رابطه با کشورهایی چون ایران و ترکیه برای اسرائیلی ها از اهمیت به سزایی برخوردار بود. از این رو اسرائیل تمام تلاش خود را برای بقای حکومت استبدادی شاه می کرد. از این رو بود که موساد، بیشترین توان را برای تاسیس و قدرتگیری ساواک به خرج داد. آنها حتی در مسائل جزئی این نهاد امنیتی مثل تربیت بازجو نیز نقش داشتند. به عنوان مثل در یک مورد:

 

موساد و ساواک

 

«موساد یکی از مهمترین متخصصین بازجویی خود را به تهران فرستاد و آموزش 300 نفر از ماموران اداره کل سوم ساواک را بر عهده گرفت. استاد مذکور در طی یک دوره ی چهار ماهه در دو نوبت صبح و عصر به زبان فرانسه ماموران ساواک را آموزش داد. درس استاد اسرائیلی به وسیله ی مترجم برای شاگردان ترجمه می شد و آنها از مطالب یادداشت برداری می کردند . در همان حال "کتاب بازجویی" استاد اسرائیلی توسط فردوست ترجمه شد و در اختیار بازجوها قرار گرفت . حاصل این دوره ، تربیت تعدادی "باز جوی متخصص" بود. بنا به راهنمایی استاد اسرائیلی مقرر شد که بازجویان متخصص تا بالاترین رتبه ی ساواک- که رتبه 9 بود – امکان ارتقا داشته باشند و از کلیه ی مزایای رتبه ی مربوطه استفاده کنند تا اصرار در تعویض شغل ننمایند و چنین نیز شد.»

 

منبع: حشمت الله سلیمی، شکنجه به روایت شکنجه‌گران ساواک، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1387، ص 75

 

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •