کارتر، شاه و سقوط نظام پهلوی؟!

کارتر، شاه و سقوط نظام پهلوی؟!

درباره روابط بد میان شاه و کارتر و اینکه این روابط بد مقدمه ای بر وقوع انقلاب اسلامی شده است، بسیار مانور داده می شود. اما واقعیت این است که روابط شاه و کارتر بیشتر از منظر ظاهری و آن هم برای مدت کوتاهی بد بود و پس از آن به خوبی و خوشی گرایید . . .

کافه تاریخ- تاریخ شفاهی

 

درباره روابط بد میان شاه و کارتر و اینکه این روابط بد مقدمه ای بر وقوع انقلاب اسلامی شده است، بسیار مانور داده می شود. اما واقعیت این است که روابط شاه و کارتر بیشتر از منظر ظاهری و آن هم برای مدت کوتاهی بد بود و پس از آن به خوبی و خوشی گرایید:

«دیدار رسمی شاه از واشنگتن برای پانزدهم و شانزدهم نوامبر]24 و 25/8/1356[ حدود یک ماه بعد از تصویب طرح فروش آواکس از سوی کنگره برنامه ریزی شد. در حالی که انتظار می رفت رئیس جمهور و شاه  مسائلی کلی منطقه و جهان را آنگونه که شاید رهبران دو کشور قدرتمند باشد مورد بررسی قرار دهند. ما در این مذاکرات سه هدف مشخص داشتیم:

  • متقاعد کردن شاه نسبت به تعهد جدی رئیس جمهور به روابط رسمی ایران- آمریکا
  • جلب موافقت شاه نسبت به برقراری ترتیباتی منظم برای تخمین نیازهای دفاعی ایران و توانایی آن نیازها.
  • گرفتن این تعهد از شاه که در مذاکرات اپک در ماه دسامبر آینده موضعی همدلانه و متعدل درباره قیمت های نفت در پیش بگیرد.»

 

منبع: سایروس ونس، انتخاب دشوار: سالهای بحرانی در سیاست خارجی آمریکا، ترجمه: خیرالله خیری اصل، تهران، مرکز اسناد انقلاب اسلامی، 1390،ص 40

 

 

 

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •