وقتی حمام های عمومی خصوصی شد

وقتی حمام های عمومی خصوصی شد

در ایران عصر قاجار حمام یک حیطه خصوصی و به عبارتی بهتر در چارچوب جغرافیای منزل نبود. بلکه در عرصه عمومی و به عنوان یکی از خدماتی قرار داشت که در سطح جامعه ارائه می شد. نوع حمام ها نیز به مرور زمان دچار تغییراتی شد. مثلا تاریخ حمام عمومی را می توان به قبل و بعد از لوله کشی آب در ایران تقسیم کرد . . .

کافه تاریخ- سبک زندگی

 

در ایران عصر قاجار حمام یک حیطه خصوصی و به عبارتی بهتر در چارچوب جغرافیای منزل نبود. بلکه در عرصه عمومی و به عنوان یکی از خدماتی قرار داشت که در سطح جامعه ارائه می شد. نوع حمام ها نیز به مرور زمان دچار تغییراتی شد. مثلا تاریخ حمام عمومی را می توان به قبل و بعد از لوله کشی آب در ایران تقسیم کرد:

«تهران در دوره سلطنت محمدرضا پهلوی صاحب آب لوله کشی شد و از آن پس بنا بر اقتضای جدید حمام های خزینه ای و قدیمی یکی پس از دیگری از گردونه کار خارج شد و از میان رفت و جای خود را به حمام های جدید با آب لوله کشی داد. در این زمان حمام از وضع سنتی خارج گشت و با تغییر فاحش در معماری ساختمان آن به حمام عمومی و خصوصی تبدیل شد. بدیهی است پیش از لوله کشی برای اینکه آب به اصطلاح سوار بر حمام شود حمام ها را در جای گود و در مسیر آب می ساختند تا انتقال اب از طریق جوی امکان پذیر باشد. همین عامل و موارد دیگر معماری خاصی را برای طراحی بنای حمام به معمار بنا دیکته می کرد که کما بیش دستور العمل واحدی بود. برای تمام حمام های سراسر کشور.»

 

 

منبع: داریوش شهبازی، برگ های از تاریخ تهران، تهران، نشر ثالث، 1390، ص 275-276

 

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •