«صادق خان» غلام بچه های ناصرالدین شاه قاجار در لباس تعزیه

«صادق خان» غلام بچه های ناصرالدین شاه قاجار در لباس تعزیه

در تاریخ معاصر ایران، دربار ناصرالدین شاه قاجار به دلیل داشتن خدم و حشم، نوکران و کنیزان متعدد مشهور است. با این تفاسیر فرزندانی در دربار پهلوی از نوکران و چاکران درباری متولد می شدند که به غلام بچه مشهور بودند و از همان دوران کودکی آماده نوکری شاه قاجار می شدند. صادق خان یکی از این غلام بچه ها بود . . .

کافه تاریخ- عکس تاریخی

 

در تاریخ معاصر ایران، دربار ناصرالدین شاه قاجار به دلیل داشتن خدم و حشم، نوکران و کنیزان متعدد مشهور است. با این تفاسیر فرزندانی در دربار پهلوی از نوکران و چاکران درباری متولد می شدند که به غلام بچه مشهور بودند و از همان دوران کودکی آماده نوکری شاه قاجار می شدند.

 

صادق خان غلام بچه

 

 

 

 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •