پرخوری غلامان ایرانی از نگاه کنسول انگلیسی

پرخوری غلامان ایرانی از نگاه کنسول انگلیسی

ایرانی ها خورندگان بسیار قابلی اند. بخصوص آن هایی که از طبقات پایین تری هستند. پنج مستخدم که با هم غذا می خورند، هر روز حدودا بیست پوند نان را به اضافه ی جیره مناسبی از گوشت و میوه با ولع بسیار می خورند.

کافه تاریخ- سبک زندگی

 

پرخوری در فرهنگ امروز ایران نیز آنگونه که باید و شاید امری زشت محسوب نمی شود؛ چه برسد به اینکه انتظار داشته باشیم دویست سال پیش برای ایرانیان کم خوری امری فایده مند به حساب آید. خاطرات هولمز نشان می دهد که ایرانی ها بسیار پرخورند و برای غذا غر هم می زنند:

«ایرانی ها خورندگان بسیار قابلی اند. بخصوص آن هایی که از طبقات پایین تری هستند. پنج مستخدم که با هم غذا می خورند، هر روز حدودا بیست پوند نان را به اضافه­ ی جیره  مناسبی از گوشت و میوه با ولع بسیار می خورند. یک روز سه نفر از مهترها علاوه بر همه­ ی این­ ها ده پوند برنج هم خوردند و باز به این دلیل که نمی توانستند سهم بیشتری داشته باشند غر می زدند. ایرانی ها عقیده دارند که انگلیسی ها غذا نمی خوردند بلکه صرفا با غذای شان بازی می کنند!»1

1-ویلیام ریچارد هولمز، سفرنامه ساحل خزر، ترجمه: شبنم حجتی سعیدی، رشت، فرهنگ ایلیا، 1390، ص 36

 

مطالب مرتبط
مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •