دانش آموزان قزاق در اواسط سلطنت ناصرالدین شاه

دانش آموزان قزاق در اواسط سلطنت ناصرالدین شاه

یک گروه از دانش آموزان قزاق در اواسط سلطنت ناصرالدین شاه در[ گیلان ]

کافه تاریخ- عکس

 

 یک گروه از دانش آموزان قزاق در اواسط سلطنت ناصرالدین شاه در[ گیلان ]

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •