سندی دیده نشده از هزینه های گزاف جشنهای 2500 ساله

سندی دیده نشده از هزینه های گزاف جشنهای 2500 ساله

نامه اسدالله علم وزیر دربار شاهنشاهی به سپهبد نصیری رئیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور : ارسال چک هایی با مبالغ مندرج جهت تامین مخارج جشنهای 2500 ساله شاهنشاهی

کافه تاریخ- سند

 

نامه اسدالله علم وزیر دربار شاهنشاهی به سپهبد نصیری رئیس سازمان اطلاعات و امنیت کشور : ارسال چک هایی با مبالغ مندرج جهت تامین مخارج جشنهای 2500 ساله شاهنشاهی

 سندی دیده نشده از هزینه های گزاف جشنهای 2500 ساله

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •