وصیت مهم کلنل پسیان به مادرش

وصیت مهم کلنل پسیان به مادرش

در تاریخ معاصر ایران شیرزنان زیادی بودند که در روند تحولات سیاسی و اجتماعی ایران همچون انقلاب مشروطه نقش بسزایی داشتند. عزت الحاجیه از جمله زنانی بود که در راه آزادی ایران دو فرزند خود را قربانی داد و خم به ابرو نیاورد.

کافه تاریخ- کشکول

 

در تاریخ معاصر ایران شیرزنان زیادی بودند که در روند تحولات سیاسی و اجتماعی ایران همچون انقلاب مشروطه نقش بسزایی داشتند. عزت الحاجیه از جمله زنانی بود که در راه آزادی ایران دو فرزند خود را قربانی داد و خم به ابرو نیاورد. کلنل محمدتقی خان پسیان یکی از فرزندان او بود. وقتی خبر مرگ کلنل را برایش می آوردند عزت الحاجیه مجلس جشنی ترتیب می دهد و دوستان و آشنایان را به جشن دعوت می کند و خود لباس سفیدی می پوشد و از آنهایی که برای دیدارش می آمدند تا دل دردمندش را تسلی دهند با چای و شیرینی پذیرایی می کرد. در مراسم ختم کلنل پسیان کسی جرت سیاه پوشیدن و تسلیت گفتن نمی باید. او چنان شاد وخندان از مهمانان پذیرایی می کند که گویی جشن عروسی کلنل را به راه انداخته است. آخرین کلام کلنل محمد تقی خان نیز به مادرش چنین بود: «مادر همانطور که برای برادرم گریه نکردی به هنگام شنیدن خبر مرگ من نیز نباید گریه کنی. گریه کردن برای کسانی که در راه میهن کشته می شوند گناه نابخشودنی است. به همه دوستانم نوشته ام که پس از مرگ سرخ من کارت تبریکی برای تو بفرستند، حرفم را تکرار می کنم کارت تبریک نه کارت تسلیت. حاشیه کارتها هم نباید سیاه باشد، باید به رنگ سرخ باشد.»

 

منبع: عبدالحسین ناهید، زنان در جنبش مشروطه، تبریز، نشراحیاء، 1360، صص87-88

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •