مقایسه روستاییان ایرانی و اروپایی توسط جهانگرد فرانسوی

مقایسه روستاییان ایرانی و اروپایی توسط جهانگرد فرانسوی

سفرنامه ی مسیو اولیویه یکی از ارزشمند ترین متون تاریخ ایران در مقطع حساس تغییر سلطنت آقا محمد خان قاجار به فتحعلی شاه است .اصل آن به زبان فرانسه و در 6جلد است. اولیویه طی مشاهدات خود از این روستا به مقایسه ی بین روستاییان و اهالی شهر در فرنگستان و ایران می پردازد.

کافه تاریخ- سبک زندگی

 

سفرنامه ی مسیو اولیویه یکی از ارزشمند ترین متون تاریخ ایران در مقطع حساس تغییر سلطنت آقا محمد خان قاجار به فتحعلی شاه است .اصل آن به زبان فرانسه و در 6جلد است. این جهانگرد که پیش از حرکت به ایران سفرنامه های چند سیاح فرانسوی را که قبل از او به ایران سفر کرده بودند، مطالعه کرده با شوق دیدار کشور ما درحدود سال 1175 یعنی سال های آغازین عصر قاجار عزم سفر کرده و از کشورهای دیگر نیز دیدار کرده است. اولیویه طی مشاهدات خود از این روستا به مقایسه ی بین روستاییان و اهالی شهر در فرنگستان و ایران می پردازد و می نویسد: «در فرنگستان تفاوت بسیاری میان روستاییان و اهالی شهر و میان مردمان متشخص و دیگران باشد .در ایران ما این تفاوت را تکثیر نیافتیم .طبقه ی فقرای شهرها در هوش و اطلاع و رفتار بسیار کم فرقی با روستاییان دارند. همچنان در شهر تفاوت چندانی میان اغنیا و فقرا نباشد . میتوانم بگویم همه را یک نوع اطلاع باشد .در ایران روستاییان زیرکتر، هوشیار تر، مؤدب تر و آگاه تر از زارعین و روستاییان اروپا هستند.»

 

منبع: اولیویه، سفر نامه ی اولیویه: تاریخ اجتماعی اقتصادی ایران در دوران آغازین عصر قاجاریه، ترجمه محمد طاهر میرزا،  تصحیح وحواشی غلامرضا ورهام، تهران: اطلاعات،1370،  ص 204

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •