شیخ شیپور، دلقک معروف دوره ناصرالدین شاه قاجار

شیخ شیپور، دلقک معروف دوره ناصرالدین شاه قاجار

شیخ شیپور از دلقکهای دوره ناصرالدین شاه قاجار به اتفاق عده ای از رجال و صاحب منصبان دولتی در یک مراسم مهمانی در اواخر دوره قاجاریه

کافه تاریخ- عکس

 

شیخ شیپور از دلقکهای دوره ناصرالدین شاه قاجار به اتفاق عده ای از رجال و صاحب منصبان دولتی در یک مراسم مهمانی در اواخر دوره قاجاریه

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •