ناصرالدین شاه در کنار ولیعهد خود در سالهای پایانی عمر

ناصرالدین شاه در کنار ولیعهد خود در سالهای پایانی عمر

ناصرالدین شاه قاجار در اواخر سلطنت خود به اتفاق مظفرالدین میرزا (ولیعهد) و جمعی از رجال و بلندپایگان دربار دربازدید از میدان مشق تهران

کافه تاریخ- عکس

 

ناصرالدین  شاه  قاجار در اواخر سلطنت  خود به  اتفاق  مظفرالدین  میرزا (ولیعهد) و جمعی  از رجال و بلندپایگان  دربار دربازدید از میدان  مشق  تهران

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •