قهوه خانه به مثابه مدرسه و دانشگاه!

قهوه خانه به مثابه مدرسه و دانشگاه!

امروزه جامعه پذیری انسان از طریق نهادهایی مثل مدرسه و دانشگاه صورت می گیرد. اما جالب اینکه دهه ها قبل نهادهایی این کار را انجام می دادند که از لحاظ کارکردی بسیار با نهادهای آموزشی امروز متفاوت بودند؛ مثل قهوه خانه

کافه تاریخ- سبک زندگی

 

امروزه جامعه پذیری انسان از طریق نهادهایی مثل مدرسه و دانشگاه صورت می گیرد. اما جالب اینکه دهه ها قبل نهادهایی این کار را انجام می دادند که از لحاظ کارکردی بسیار با نهادهای آموزشی امروز متفاوت بودند؛ مثل قهوه خانه:

«قهوه خانه در آن زمان نه به صورت قهوه خانه های کنونی بود که کسی برای صرف چای و قلیان و سیگاری بدانجا رفته، قهوه خانه فقط صورت محل کسب و کار و داد و ستد داشته باشد که جز فروش دو چای و آبگوشت دیزی چیزی از تشکیلات آن منظور نبوده، مشتری نیز توقع بیشتر نداشته باشد، بلکه قهوه خانه اگرچه مرکز تجمیع بیکارها و باکاره ها و خرپاکوب و شیشه بر و نانوا و قصاب و مقنی و بزاز و رزاز و دیگر کسبه به حساب می آمد، اما از سوئی مدرسه و مکتب و دبستان و دبیرستان و دانشگاهی بود که شخصیت مردم از خوب و بد در آن شکل می گرفت.»1

 

1-محمدرضا پولادوند، کافه نادری، تهران، انتشارات منوچهری، 1390، ص 140

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •