بعد از نواب صفوی دست کسی را نبوسیدم

بعد از نواب صفوی دست کسی را نبوسیدم

من اخلاص و ارادت شهید عراقی را نسبت به شهید نواب صفوی تا پایان عمرش و بخصوص در ایامی که در زندان با هم به سر می بردیم، از زبان خود آن شهید در بسیاری از موارد می شنیدم..

کافه تاریخ- کشکول

 

شهید نواب صفوی از مردان بزرگ عصر خویش بوده است که شاگردان بسیاری را در مدت کوتاه عمر خود پروراند و این شاگردان نیز به خوبی از او یاد می کنند. همچنان که رابطه میان او شهید عراقی همیشه خوب و مثال زدنی بوده است:

«....شهید عراقی از نوجوانانی بود که تحت تعلیم مستقیم مرحوم نواب بود و علیرغم آن که چندی از آن مرحوم به خاطر اختلاف نظری .... جدا شد، اما او هم مثل اوائل جدائی کرباسچیان که تا چندی هیچگاه رهبری شخص مرحوم نواب را انکار نکرد و همیشه حتی در وقت جدائی از آن شهید بزرگوار یاد با تجلیل و به عنوان رهبر نهضت ضد استعماری شرق از او نام می برد، شهید عراقی هم چنین بود و من اخلاص و ارادت شهید عراقی را نسبت به شهید نواب صفوی تا پایان عمرش و بخصوص در ایامی که در زندان با هم به سر می بردیم، از زبان خود آن شهید در بسیاری از موارد می شنیدم. از کلمات آن شهید است که می گفت: «بعد از نواب صفوی دست کسی را نبوسیدم به جزء دست امام خمینی را...»1

 

1-محمدجواد حجتی کرمانی، آموزگار من نواب: چگونه با نواب صفوی آشنا شدم؟، تهران، اطلاعات، 1385، ص 68

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •