نمایندگان دولتی در مراسمی رسمی

نمایندگان دولتی در مراسمی رسمی

حسن محتشم السلطنه اسفندری (حاکم ارومیه ) بهمراه نمایندگان کنسولگری کشورهای خارجی و مقامات و صاحب منصبان هنگام شرکت در یک مراسم رسمی

کافه تاریخ- عکس

 

حسن  محتشم  السلطنه  اسفندری  (حاکم  ارومیه ) بهمراه  نمایندگان  کنسولگری  کشورهای  خارجی  و مقامات  و صاحب منصبان  هنگام  شرکت  در یک  مراسم  رسمی

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •