صورتحساب سفارش لباس اشرف پهلوی از شرکت هنگ کنگی

صورتحساب سفارش لباس اشرف پهلوی از شرکت هنگ کنگی

در این صورتحساب سفارش لباس از سوی علی ایزدی رئیس دفتر اشرف پهلوی به شرکت هنگ کنگی هان مشاهده می شود.

کافه تاریخ- سند

 

در این صورتحساب سفارش لباس از سوی علی ایزدی رئیس دفتر اشرف پهلوی به شرکت هنگ کنگی هان مشاهده می شود. ظاهرا بخشی از هزینه های سفرخاندان سلطنتی که از خزانه ملی تامین می شد به خرید البسه، هدایا و کالاهای لوکس و قیمتی اختصاص می یافت.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •