نوع نگاه نواب به آیت الله کاشانی

نوع نگاه نواب به آیت الله کاشانی

علت اساسی اختلافات نواب و آیت الله کاشانی در مورد عدم اجرای مقررات اسلامی در مملکت بود. فدائیان معتقد بودند وقتی ما قدرت را به دست گرفتیم باید بر اساس احکام اسلامی عمل کنیم. اختلاف آنها با مرحوم کاشانی ماهیتا با اختلاف آنها با دکتر مصدق فرق داشت.

کافه تاریخ- تاریخ شفاهی

 

آیت الله کاشانی و نواب صفوی هر دو از موثرترین شخصیت هایی هستند که جنبش ملی شدن نفت در ایران مدیون زحمات و تلاش های بسیار زیاد آنان است. با همه این احوال همچون همه جنبش ها و انقلابهای دنیا، این جنبش نیز از گزند اختلاف در امان نبود و از جمله میان این دو بزرگوار اختلافاتی چند بروز کرد:

«علت اساسی این اختلافات در مورد عدم اجرای مقررات اسلامی در مملکت بود. فدائیان معتقد بودند وقتی ما قدرت را به دست گرفتیم باید بر اساس احکام اسلامی عمل کنیم. اختلاف آنها با مرحوم کاشانی ماهیتا با اختلاف آنها با دکتر مصدق فرق داشت. به یاد دارم که در جلسه ای که من هم بودم، آقای واحدی یک مقدار تند از آیت الله کاشانی اسم برد، مرحوم نواب او را نهی کرد که این طور صحبت نکن و از آقای کاشانی به این شکل یاد نکن. آقای کاشانی که یک فقیه و مجتهد صاحب نظر با پشتوانه سال ها مبارزه بود به حکومت اسلامی اعتقاد داشت، ولی با شیوه حرکت فدائیان اسلام مخالف بود. اما مصدق اصولا حکومت اسلامی را به آن مفهوم که مرحوم کاشانی یا فدائیان اسلام قبوب داشتند نمی پذیرفت، نه اینکه مسلمان نبود، مسلمانی بود که یک حکومت نوع اروپایی را می پسندید....»

 

1-محمد جواد حجتی کرمانی، آموزگار من نواب: چگونه با نواب صفوی آشنا شدم؟، تهران، اطلاعات، 1385، ص 91-92

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •