ملی شدن صنعت نفت اولین بار از سوی چه کسی مطرح شد؟

ملی شدن صنعت نفت اولین بار از سوی چه کسی مطرح شد؟

ملی شدن صنعت نفت عمدتا به عنوان طرح و ایده دکتر محمد مصدق ثبت شده است. یعنی اینکه او بود که این ایده را برای اولین بار مطرح کرد و به تصویب رسانید. با همه این احوال به نظر می رسد ماجرای ملی شدن صنعت نفت اولین بار از سوی شخص دیگری مطرح شده بود...

کافه تاریخ- تاریخ شفاهی

 

ملی شدن صنعت نفت عمدتا به عنوان طرح و ایده دکتر محمد مصدق ثبت شده است. یعنی اینکه او بود که این ایده را برای اولین بار مطرح کرد و به تصویب رسانید. با همه این احوال به نظر می رسد ماجرای ملی شدن صنعت نفت اولین بار از سوی شخص دیگری مطرح شده بود:

«29 اسفند 1329 در جلسه مشترک مجلسین سنا و شورا، قانون ملی شدن صنعت نفت در سراسر کشور تصویب می شود، طرحی که نواب صفوی در کتاب «راهنمای حقایق» برای نخستین بار و قبل از پیدایش جبهه ملی، در سال 1328 ش خواستار آن شده بود. پس از رزم آرا، حسین علاء از شاه فرمان نخست وزیری می گیرد اما نواب صفوی طی اطلاعیه ای کوتاه که در روزنامه های کشور به چاپ می رساند که علاء صلاحیت این مقام را ندارد و باید برود و اگر استعفاء ندهد به سرنوشت رزم آرا گرفتار خواهد شد.»1

 

1-محمد جواد حجتی کرمانی، آموزگار من نواب: چگونه با نواب صفوی آشنا شدم؟، تهران، اطلاعات، 1385، ص 55

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •