کالسکه تشریفات شاهنشاهی در زمان ناصرالدین شاه

کالسکه تشریفات شاهنشاهی در زمان ناصرالدین شاه

نمونه ای از کالسکه سلطنتی شش اسبی در زمان ناصرالدین شاه در محل میدان مشق در تهران

کافه تاریخ- عکس

 

نمونه ای از کالسکه سلطنتی شش اسبی در زمان ناصرالدین شاه در محل میدان مشق در تهران

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •