محمدرضا پهلوی و ثریا اسفندیاری هنگام تماشای برنامه هنری در تئاتر مسکو

محمدرضا پهلوی و ثریا اسفندیاری هنگام تماشای برنامه هنری در تئاتر مسکو

در سال 1335 بنا به دعوت دولت اتحاد جماهیر شوروی محمدرضا پهلوی و ملکه ثریا به روسیه مسافرت رسمی نمودند.

کافه تاریخ- عکس

 

 در سال 1335 بنا به دعوت دولت اتحاد جماهیر شوروی محمدرضا پهلوی و ملکه ثریا به روسیه مسافرت رسمی نمودند.

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •