سبک زندگی متفاوت فتحعلیشاه از پیشینیان ایل قجر

سبک زندگی متفاوت فتحعلیشاه از پیشینیان ایل قجر

ایرانیها بالاخص شرقی ها به زندگی کردن در چادر علاقه خاصی دارند. فتحعلیشاه از این عادت دوری جسته و دریک فرسخی تهران قصری جهت تابستانش برپا نموده است که نامش قصر قجر یا تخت قجر می‌باشد...

کافه تاریخ- سبک زندگی

 

زندگی در درون چادر یکی از روشهای مرسوم زندگی ایرانیان تا در دوره قاجار بود. این سبکی از زندگی ایلی است که البته هنوز نیز در ایران به شکلی بسیار محدودتر ادامه دارد. بسیاری از ایرانیان تا اوایل دوره حکومت قاجاریه، در چادر زندگی می‌کردند. این امر به طور خاص خود ایل قاجار را نیز در بر می گرفت. البته با آغاز حکومت فتحعلیشاه و علاقه او به برپایی قصر و تحت تأثیر برخی از تحولات، بتدریج زندگی شهرنشینی به سبک غربی نیز رایج گشت. البته قصرها نیز با شگوه و عظمت خاصی همراه بودند:

«ایرانیها بالاخص شرقیها بزندگی کردن در چادر علاقه خاصی دارند. فتحعلیشاه از این عادت دوری جسته و در یک فرسخی تهران قصری جهت تابستانش برپا نموده است که نامش قصر قجر یا تخت قجر می‌باشد، سطح این قصر بزرگ و قابل توصیف است. باغانی برای آمفی تاتر و چندین طبقه مهتابی دارد که با پلکانهائی متعددند و قصر را از پارک جدا میسازند. منازل قصر قجر آئینه و نقاشیها دارند و چند تصویر از شجاعان ایران رستم، افراسیاب، تیمور و چنگیز در آنها موجود است. در ته تالار نقشی است که شاه بروی تخت نشسته و پسرانش بدور او قرار گرفته اند.»1

 

1-اوژن فنلاندن، سفرنامه اوژن فنلاندن به ایران، ترجمه حسین نورصادقی، تهران، انتشارات اشراقی، 1353، چاپ سوم، ص 112

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •