مشروطه خواهان ناخالص در قاب تصویر

مشروطه خواهان ناخالص در قاب تصویر

یپرم خان ارمنی و جعفرقلی خان سردار اسعد در یکی از ماموریتهای جنگی ، به اتفاق چندتن از افسران ژاندارمری و شهربانی

کافه تاریخ- عکس

 

یپرم خان ارمنی و جعفرقلی خان سردار اسعد در یکی از ماموریتهای جنگی ، به اتفاق چندتن از افسران ژاندارمری و شهربانی

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •