شریعتمداری در نظرگاه تاریخ

شریعتمداری در نظرگاه تاریخ

داستان شریعتمداری از ابتدا تا انتها خود تاریخ خاصی دارد که درس های زیادی می توان از آن برگرفت. مردی که داعیه اجتهاد، فقاهت، مرجعیت و اسلام شناسی داشت، چگونه به خاطر جاه، مقام و شهرت آلت دست رژیم قرار گرفت...

کافه تاریخ- اخبار تاریخی

 

در تاریخ معاصر ایران بوده اند شخصیت هایی که اگر چه در عرصه نظر و علم از عمق و گستره زیادی برخوردار بوده اند، اما زمانی که وارد عرصه سیاسی می شوند، نقش آفرینی شان رنگ جاه و مقام و قدرت طلبی به خود می گیرد. شریعتمداری از جمله این شخصیت ها است:
«داستان شریعتمداری از ابتدا تا انتها خود تاریخ خاصی دارد که درس های زیادی می توان از آن برگرفت. مردی که داعیه اجتهاد، فقاهت، مرجعیت و اسلام شناسی داشت، چگونه به خاطر جاه، مقام و شهرت آلت دست رژیم قرار گرفت و حاضر شد در مقابل امام با مجموعه ویژگی ها و تاریخ زندگی اش قرار بگیرد. عجیب تر و اسف بارتر اینکه او پس از انقلاب نیز با سلطنت طلبان، طاغوتیان، جاسوسان آمریکا و نظایر آنها همراهی و هماهنگی داشت و حرکت هایی بر ضد نظام جمهوری اسلامی صورت داد که هیچ توجیه شرعی و منطقی جز رسیدن به قدرت برای آن نبود.»1


1-جواد منصوری، خاطرات جواد منصوری، به کوشش: محسن کاظمی، تهران، سوره مهر، 1392، ص 458
 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •