تصویری از بر نیزه کردن سرهای دزدان و راهزنان

تصویری از بر نیزه کردن سرهای دزدان و راهزنان

بر سر چوب گذاشتن سرهای بریده دزدان و راهزنان اصفهان در دوره قاجاریه

کافه تاریخ- عکس

 

بر سر چوب گذاشتن سرهای بریده دزدان و راهزنان اصفهان در دوره قاجاریه

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •