سرویس مدارس در زمان پهلوی اول

سرویس مدارس در زمان پهلوی اول

جمعی از محصلین متوسطه یکی از مدارس تهران به هنگام سوار شدن داخل یک دستگاه اتوبوس در دوره اوایل سلطنت پهلوی

کافه تاریخ- عکس

 

جمعی از محصلین متوسطه یکی از مدارس تهران به هنگام سوار شدن داخل یک دستگاه اتوبوس در دوره اوایل سلطنت پهلوی

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •