مشاوری از جنس اشرف برای محمدرضا شاه

مشاوری از جنس اشرف برای محمدرضا شاه

کوچک اندام، ظریف، با موهای سیاه، که از زیبائی بهره چندانی نداشت، ولی بسیار جسور و بی‌پروا بود و این جسارت را در عاشق پیشگی به حد ابتذال کشانید و در میان درباریان به فساد اخلاق شهرت یافت...

کافه تاریخ- اخبار تاریخی

 

مشاوران فکری شاه از نظر تعداد بسیار اندک بودند و این خود نشانه‌ای از دیکتاتوری وی و عدم بهره‌گیری از آرا مردم در تصمیمات مهم کشور بود. اشرف یکی از معدود مشاوران شاه بود که نفوذ و دخالت فراوانی در بسیاری از مسائل کشور داشت و به یکی از بازیگران مهم سیاسی کشور در دوران پهلوی دوم تبدیل شده بود:
«مشاوران شاه اسداله علم، اشرف پهلوی، اردشیر زاهدی، فرح پهلوی، از زمره مشاوران اصلی شاه و از منابع قدرت او محسوب می‌شدند. اشرف، گذشته از پیوند خانوادگی، از یاران وفادار شاه بود و در همه بحران‌های دوران سلطنت شاه برخلاف دیگر برادران و خواهران، به یاری او شتافت. کوچک اندام، ظریف، با موهای سیاه، که از زیبائی بهره چندانی نداشت، ولی بسیار جسور و بی‌پروا بود و این جسارت را در عاشق پیشگی به حد ابتذال کشانید و در میان درباریان به فساد اخلاق شهرت یافت. وی با چنین خصوصیاتی، به یکی از بازیگران اصلی صحنه سیاسی ایران تبدیل گردید. اشرف نه تنها در امور مملکت و عزل و نصب مقامات مهم سیاسی مداخله می‌کرد، بلکه اعضای خاندان سلطنت و حتی همسران شاه از مداخلات او در امان نبودند.»1


1-غلامرضا نجاتی، تهاجم، مروری بر پاسخ به تاریخ و نقدی بر ترجمه دکتر حسین ابوترابیان، تهران، انتشارات رسا، 1372، صص 40- 41
 

مشاهده مطلب
نظر شما
  • 0
  • 0
  • 0
  •  
  •